Wybierz jezyk:  
Deutsch
English
suomeksi
française
Nederlands
polski
română
РусскийKonferencja 2019 w Holandii


Drodzy braterstwo:

Nagrania ze spotkań tegorocznej konferencji w Holandii są już dostępne do pobrania.


br. Andreas Balg: Przeciwnie
br. Andreas Ringen: Uprawnienia do rozpoznawania w okresie przejściowym
br. Sergej Volkow: Dobry Samarytanin
br. Aaron McGeary: Boski cel życia rodzinnego (część 1 z 2)
br. Aaron McGeary: Pozycja męża w rodzinie
br. Aaron McGeary: Pozycja żony w rodzinie
br. Aaron McGeary: Boski cel życia rodzinnego (część 2 z 2)

Tutaj można odtworzyć nagrania wideo ze spotkań.

Niech Pan Wam obficte BlogoslawiBiblische Christen Linn e.V., Carl-Sonnenschein-Straße 100, 47809 Krefeld, Niemcy
www.bc-linn.net